home doelstellingen procedure bestuur anbi projecten geschiedenis contact

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden waarvan de achtergrond statutair is vastgesteld.

  • De pastoor of pastorale werker van de Rooms Katholieke Parochie van St. Antonius van Padua, locatie Sint Vitus te Blauwhuis;
  • Eén bestuurslid rechtstreeks benoemd door het kerkbestuur van de eerder genoemde Rooms Katholieke Parochie;
  • De overige leden worden voorgedragen door bovengenoemde leden. Zij hebben raakvlakken met de doelen van de stichting op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs in ontwikkelingslanden en pastorale en maatschappelijke taken binnen de parochiegemeenschap van Blauwhuis.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Pastoor Peter van der Weide Pastoor Rooms Katholieke Parochie St. Antonius van Padua, locatie Sint Vitus te Blauwhuis.
Tonny Hobma-Zijlstra Penningmeester; benoemd vanuit het kerkbestuur.
Broer Witteveen Voorzitter en administratieve taken.
Wietske de Boer Kuipers Secretaris; bestuurslid vanuit het onderwijs.
Riemke de Jong - de Groot Bestuurslid vanuit de gezondheidszorg
2019 - Stichting van der Weij Fonda - Privacyverklaring (AVG) - info@stichtingvanderweijfonds.nl - Makke troch Roeloffopma.nl