home doelstellingen procedure bestuur anbi projecten geschiedenis contact

Procedure

Bij de Stichting van der Weij Fonds kunnen subsidies worden aangevraagd voor projecten die voldoen aan de eisen van de stichting. In de subsidieaanvraag moet het volgende zijn beschreven:

  • Naam, adres, mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.
  • Naam van de organisatie en de rechtsvorm (stichting, vereniging of andere vorm) en,  indien van toepassing, het KvK-nummer.
  • De inhoud en het doel van de besteding waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Daarbij dient ook een duidelijke motivatie te worden gegeven waarom het project/de organisatie past binnen de doelstelling van de Stichting van der Weij Fonds.
  • Het aan te vragen bedrag en, indien mogelijk, de begroting van het totale project of activiteit.

De aanvraag kan worden ingediend bij de penningmeester van de stichting:

Mevr. T. Hobma-Zijlstra
V.d. Looswei 9
8615 LV Blauwhuis

Aanvragers ontvangen binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer het bestuur vergadert en wanneer de aanvraag wordt behandeld. In principe beoordeelt  het bestuur van de Stichting van der Weijfonds twee keer per jaar de subsidieaanvragen.

Projecten waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd, kunnen – in overleg met de aanvrager – worden vermeld op de website van de Stichting van der Weij Fonds.

2019 - Stichting van der Weij Fonda - Privacyverklaring (AVG) - info@stichtingvanderweijfonds.nl - Makke troch Roeloffopma.nl