home doelstellingen procedure bestuur anbi projecten geschiedenis contact

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel steun te verlenen aan:


a.  de parochie van de Rooms Katholieke Kerk te Blauwhuis of haar rechtsopvolger om binnen die parochie de pastorale en maatschappelijke taken van de parochiële gemeenschap te bevorderen.


b. Instellingen en/of personen met een Rooms Katholieke identiteit werkzaam in ontwikkelingslanden, op het gebied van de gezondheidszorg en/of onderwijs, waarbij de Rooms Katholieke Kerk in Nederland betrokken is.


c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2019 - Stichting van der Weij Fonda - Privacyverklaring (AVG) - info@stichtingvanderweijfonds.nl - Makke troch Roeloffopma.nl